Tips and tricks

Is bij medicatietoediening de Wet BIG van toepassing?

Is bij medicatietoediening de Wet BIG van toepassing?

Wettelijke basis voor het toezicht op medicatieveiligheid De inspectie houdt toezicht op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) . Hieronder valt het goed en veilig toepassen van geneesmiddelen bij een ziekte of aandoening.

Wat staat er in de Geneesmiddelenwet?

De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt. De Geneesmiddelenwet bevat 1 bepaling met betrekking tot de beroepsuitoefening van de apotheker.

Wat is een natuurlijk geneesmiddel?

Natuurlijke geneesmiddelen is het geheel van natuurgeneeskundige therapieën waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke middelen zoals kruiden (bespreken we apart), van kruiden afgeleide preparaten, etherische olie, tincturen en natuurlijke voedingssupplementen.

Wat voor soorten medicijnen zijn er?

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Oraal (via mond en slokdarm) – denk aan tabletten, dragees, capsules, drankjes, poeders, etc.
  • Intraveneus (dmv injectie in een ader)
  • Intramusculair (injectie in een spier)
  • Subcutaan (onderhuidse injectie)
  • Rectaal (via de anus) – bijvoorbeeld met een zetpil of een klysma.

Wat wordt er in de Wet BIG geregeld?

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Welke wetten zijn er in de apotheek?

Apotheker en apothekersassistent moeten tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden dagelijks rekening houden met allerlei wetten en regels. Zo zijn er de Geneesmiddelenwet, Opiumwet, de Wet BIG, de Wgbo, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en diens opvolger de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat is een homeopathisch geneesmiddel?

Een homeopathisch geneesmiddel is bereid volgens een homeopathisch fabricageprocédé, dat beschreven staat in de Europese Farmacopee, of in een officiële door de lidstaten gebruikte homeopathische farmacopee. Deze homeopathische bereiding wordt uitgevoerd op homeopathische grondstoffen.

Wat is waar over vrij verkrijgbare medicijnen?

WAT ZIJN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN Vrij verkrijgbare middelen zijn medicijnen waarvoor geen doktersrecept nodig is. Denk aan pijnstillers, laxeermiddelen, neusdruppels of middelen tegen hooikoorts, reisziekte, voetschimmel, maagklachten Handig voor de huis- of reisapotheek.

Wat is het verschil tussen parenterale toedieningen en enterale toedieningen?

toedieningswegen: lokale toediening (medicijn direct op de plaats die behandeld moet worden), systemische toediening (medicijn wordt eerst opgenomen in het bloed), enterale toediening (oraal), parenterale toediening (buiten het maag-darmkanaal om, direct in de bloedbaan);

Hoeveel verschillende medicijnen zijn er?

Zo’n 11 tot 12 miljoen Nederlanders gebruiken medicijnen. Hieronder vallen zowel geneesmiddelen die door een arts worden voorgeschreven als zelfzorgmiddelen die je gewoon bij de drogist kunt kopen. Volgens drugbank.com zijn er ruim 6.600 toegestane geneesmiddelen verkrijgbaar in talloze doseringen en toedieningsvormen.

Wat zijn de rechten en plichten van de Wet BIG?

Recht op geheimhouding Voor artsen, gezondheidspsychologen, verpleegkundigen en een aantal andere zorgverleners geldt het medisch beroepsgeheim. Ook andere zorgverleners hebben meestal een geheimhoudingsplicht op grond van hun beroepscode. Zorginstellingen zijn verplicht om uw gezondheidsgegevens te beschermen.

Waarom is de Wet BIG een Kwaliteitswet?

De wet BIG stelt kwaliteitseisen aan individuen, de kwaliteitswet aan instellingen. verantwoorde zorg: Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: ‘Zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt’.

Welke rol speelt de apotheek in de verstrekking van geneesmiddelen?

Apothekers controleren op veilig gebruik medicijnen In een gesprek met de cliënt gaat de apotheker na of het medicijn nodig is en of het op de juiste manier wordt gebruikt. Dit moet leiden tot een veiliger gebruik van geneesmiddelen en een betere gezondheid van de patiënt.

Welke wetten zijn er allemaal?

Wetten in formele zin zijn te onderscheiden in:

  • De Grondwet.
  • Rijkswetten, die gelden voor het hele Koninkrijk der Nederlanden (voorbeeld: de Rijkswet op het Nederlanderschap)
  • wetten voor (heel) Nederland (voorbeeld: de Kieswet).
  • wetten voor het Europese deel van Nederland (voorbeeld: de Winkeltijdenwet).

Wat zijn veel voorkomende medicatiefouten?

Veelvoorkomende oorzaken van medicatiefouten: Geen toedienlijst: niet weten wat te moeten geven. Zelf maken van een medicijnlijstje: de gegevens zijn niet goed overgenomen. Geen duidelijke afspraken in het zorgdossier: het is niet duidelijk waar je als medewerker verantwoordelijk voor bent.

Wat is homeopathie en hoe werkt het?

Homeopathie behoort tot de alternatieve geneeswijzen waarbij wordt uitgegaan van het zelfherstellende vermogen van de mens. Door dit herstellend vermogen kun je door te rusten en een beetje aandacht bijvoorbeeld vanzelf genezen van een kleine verkoudheid.

Wat is het basisprincipe van homeopathie?

Bij homeopathie draait het dus om het genezen van klachten met middelen die diezelfde klachten kunnen veroorzaken bij een gezond persoon. Strikt genomen is dus een middel pas ‘homeopathisch’ als het past bij het totaalbeeld aan klachten waar de patiënt last van heeft.

Wat is het verschil tussen medicijnen op doktersrecept en vrij verkrijgbare medicijnen?

Voor de meeste medicijnen heeft u een recept van een arts nodig. Medicijnen zonder recept zijn te koop bij bijvoorbeeld een apotheek, drogist of supermarkt.

Welke toedieningsvorm is een voorbeeld van een enterale toedieningsvorm?

Geïntubeerde Intensive Care (IC) patiënten kunnen geen orale medicatie innemen, het ligt daarom voor de hand om tabletten te verpulveren, capsules te openen en het geneesmiddel als poeder via de sonde toe te dienen.

Hoe worden de verschillende medicijnen ingedeeld?

Samenvatting. Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, bijvoorbeeld naar toepassingsgebied (antidepressiva, slaapmiddelen, anti-epileptica, antihypertensiva), naar chemische verwantschap (steroïden) en naar werking.